Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-PINTIG NG LAHING PILIPINO

BOOKS

K1-PINTIG NG LAHING PILIPINO

Coordinator/s:

Servillano T. Marquez, Jr. PhD

Author/s:

Rosalina A. Juan and Tsarisma Rafael-Gloria

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-MABUTING BATA, MAGANDANG PAG-UUGALI BATAYANG AKLAT PARA SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

BOOKS

K1-MABUTING BATA, MAGANDANG PAG-UUGALI BATAYANG AKLAT PARA SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Coordinator/s:

Juanita S. Guerrero

Author/s:

Carolina S. Guerrero at Juanita S. Guerrero

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-LUNDAY NG KALINANGANG PILIPINO

BOOKS

K1-LUNDAY NG KALINANGANG PILIPINO

Coordinator/s:

Carolina P. Danao, PhD

Author/s:

C. Danao and J. Tolentino

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-BEGINNING TO READ AND WRITE

BOOKS

K1-BEGINNING TO READ AND WRITE

Coordinator/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Author/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-Before I Can Read and Write

BOOKS

K1-Before I Can Read and Write

Coordinator/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Author/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-LEARNING HOW TO THINK

BOOKS

K1-LEARNING HOW TO THINK

Coordinator/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Author/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-MAKING READING EASY

BOOKS

K1-MAKING READING EASY

Coordinator/s:

Purificacion A. Escriba

Author/s:

P. Escriba S. Palmares A. Sanchez A. M. R. Silva and M. Lagahit

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-WRITE SMART

BOOKS

K1-WRITE SMART

Author/s:

Evangelyn C. Dalom, Richellyda V. Ramirez and Marianne C. Vergara

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-SCIENCE FOR ACTIVE LEARNING

BOOKS

K1-SCIENCE FOR ACTIVE LEARNING

Coordinator/s:

Teresita F. Religioso

Author/s:

Maria Rosario G. Marasigan

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-READING NETWORK

BOOKS

K1-READING NETWORK

Author/s:

Marrietta Reyes-Otero

Level/s:

Kinder 1