Categories
Kinder 2 Pre-School and Grade School

K2-REALISTIC MATH SCALING GREATER HEIGHTS, 2ND EDITION

BOOKS

K2-REALISTIC MATH SCALING GREATER HEIGHTS, 2ND EDITION

Coordinator/s:

Paulino T. Gureng, PhD

Author/s:

Aya Daisa D. Babela, Angelo Joseph J. De la Paz, Maria Cecilia J. Sanvictores, Allyn C. Go Tian, and Paulino T. Gureng, Phd

Level/s:

Kinder 2

Categories
Kinder 2 Pre-School and Grade School

K2-PINTIG NG LAHING PILIPINO

BOOKS

K2-PINTIG NG LAHING PILIPINO

Coordinator/s:

Servillano T. Marquez, Jr. PhD

Author/s:

Rosalina A. Juan and Tsarisma Rafael-Gloria

Level/s:

Kinder 2

Categories
Kinder 2 Pre-School and Grade School

K2-ENGLISH LANGUAGE POWER

BOOKS

K2-ENGLISH LANGUAGE POWER

Author/s:

Dei S. Yusingco, Maria Concepcion, Editha A. Canlas and Rizalina S. Ignacio

Level/s:

Kinder 2

Categories
Kinder 2 Pre-School and Grade School

K2-LEARNING TO READ AND WRITE

BOOKS

K2-LEARNING TO READ AND WRITE

Coordinator/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Author/s:

Joan C. Leones and Cynthia P. Lopez

Level/s:

Kinder 2

Categories
Kinder 2 Pre-School and Grade School

K2 – BEFORE I CAN AND WRITE

BOOKS

K2 – BEFORE I CAN AND WRITE

Coordinator/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Author/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino, Joan C. Leones and Cynthia P. Lopez

Level/s:

Kinder 2

Categories
Kinder 2 Pre-School and Grade School

K2-LEARN HOW TO THINK

BOOKS

K2-LEARN HOW TO THINK

Coordinator/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Author/s:

Joan C. Leones and Cynthia P. Lopez

Level/s:

Kinder 2

Categories
Kinder 2 Pre-School and Grade School

K2-ENGLISH FOR YOUNG ACHIEVERS

BOOKS

K2-ENGLISH FOR YOUNG ACHIEVERS

Coordinator/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino

Author/s:

Lalaine F. Yanilla-Aquino, Joan C. Leones and Cynthia P. Lopez

Level/s:

Kinder 2

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-PINTIG NG LAHING PILIPINO

BOOKS

K1-PINTIG NG LAHING PILIPINO

Coordinator/s:

Servillano T. Marquez, Jr. PhD

Author/s:

Rosalina A. Juan and Tsarisma Rafael-Gloria

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-MABUTING BATA, MAGANDANG PAG-UUGALI BATAYANG AKLAT PARA SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

BOOKS

K1-MABUTING BATA, MAGANDANG PAG-UUGALI BATAYANG AKLAT PARA SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Coordinator/s:

Juanita S. Guerrero

Author/s:

Carolina S. Guerrero at Juanita S. Guerrero

Level/s:

Kinder 1

Categories
Kinder 1 Pre-School and Grade School

K1-LUNDAY NG KALINANGANG PILIPINO

BOOKS

K1-LUNDAY NG KALINANGANG PILIPINO

Coordinator/s:

Carolina P. Danao, PhD

Author/s:

C. Danao and J. Tolentino

Level/s:

Kinder 1