9331GGW---Mabuting-Bata-Kinder-2-np

K2-MABUTING BATA, MAGANDANG PAG-UUGALI BATAYANG AKLAT PARA SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO


Tumutulong sa paghubog ng mga mag-aaral na may wastong pag-uugali at kagandahangasal......Continue Reading

Coordinator/s:

Juanita S. Guerrero

Author/s:

Juanita S. Guerrero

Level/s: Kinder 2

MABUTING BATA, MAGANDANG PAG-UUGALI BATAYANG AKLAT PARA SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Tumutulong sa paghubog ng mga mag-aaral na may wastong pag-uugali at kagandahangasal

 • Punum-puno ng mga kawili-wiling pagsasanay na huhubog sa kabataan upang magkaroon ng wastong pag-uugali at kagandahang-asal
 • Sumusunod sa developmental approach sa pagtuturo ng Edukasyon sa Pagpapakatao at positibong pag-uugali para sa kabataan
 • Tumutulong sa pagpapatibay ang mga kaugaliang Pilipino na nakatuon sa pagmamahal at pag-aaruga sa sarili, pamilya, komunidad; pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran; at pagmamahal sa Diyos
 • Ipinakikilala sa mga mag-aaral ang proseso ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga kasanayang nagpapakita ng kaaya-ayang paguugali
 • Binibigyan-diin sa mga aklat na ito ang “learning by doing” sa pamamagitan ng mga pagsasanay at humihikayat sa mga mag-aaral na isabuhay ang mga natutuhan sa silid-aralan
 •    RELATED PRODUCT

  SIBS provides teachers and schools with educational materials and services that enforce high impact learning among students. SIBS Publishing House, Inc. is a part of the Sibal group of companies which includes Phoenix Publishing House, Inc.

  CONTACTS

  NEWSLETTER

  Welcome to the SIBS mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.
  We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in SIBS. Thank you!
  All Right Reserved © 2020