FI088GGW---Pagbasa-at-Pagsusuri-np

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik


Layunin nitong paunlarin ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa pananaliksik sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba’t ibang uri ng teksto at ang kaugnayan ng mga ito sa sarili, pamilya, pamayanan, bansa, at daigdig.....Continue Reading

Awtor:

Servillano T. Marquez Jr., PhD

Antas: Senior High School, Core Subjects

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik Layunin nitong paunlarin ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa pananaliksik sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba’t ibang uri ng teksto at ang kaugnayan ng mga ito sa sarili, pamilya, pamayanan, bansa, at daigdig. Gagabayan ang mga mag-aaral upang makasulat ng isang makabuluhang pananaliksik kaugnay ng isang napapanahong isyu o phenomenon.

   RELATED PRODUCT

SIBS provides teachers and schools with educational materials and services that enforce high impact learning among students. SIBS Publishing House, Inc. is a part of the Sibal group of companies which includes Phoenix Publishing House, Inc.

CONTACTS

NEWSLETTER

Welcome to the SIBS mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.
We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in SIBS. Thank you!
All Right Reserved © 2020