FI154GGW---Pintig-ng-Lahi-K1-2nd-Ed-TB-np

K1-PINTIG NG LAHING PILIPINO


Lilinangin sa seryeng ito ng Pintig ang kakayahan ng mga mag-aaral upang mapatatag at mapahusay ang kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa tulong ng brainbased approach. Isinaalang-alang......Continue Reading

Coordinator/s:

Servillano T. Marquez, Jr. PhD

Author/s:

Rosalina A. Juan and Tsarisma Rafael-Gloria

Level/s: Kinder 1

PINTIG NG LAHING PILIPINO
 • Lilinangin sa seryeng ito ng Pintig ang kakayahan ng mga mag-aaral upang mapatatag at mapahusay ang kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa tulong ng brainbased approach. Isinaalang-alang sa seryeng ito ang pagtitipon ng mga araling tutugon sa pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, isyung pangkalikasan, at personal na pag-unlad ng mga mag-aaral
 •    RELATED PRODUCT

  SIBS provides teachers and schools with educational materials and services that enforce high impact learning among students. SIBS Publishing House, Inc. is a part of the Sibal group of companies which includes Phoenix Publishing House, Inc.

  CONTACTS

  NEWSLETTER

  Welcome to the SIBS mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.
  We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in SIBS. Thank you!
  All Right Reserved © 2020