Filipino sa Piling Larang: Akademik

Filipino sa Piling Larang: Akademik

Description

Filipino sa Piling Larang: Akademik—Sasanayin ang mga mag-aaral sa pagsulat ng
iba’t ibang anyo ng sulating akademiko na lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo
sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat. Layunin nitong makabuo ng portfolio
ng mga orihinal na sulatin tulad ng abstrak, bionote, panukalang proyekto, katitikan ng
pulong, at iba pa.