K1-Pintig ng Lahing Pilipino

K1-Pintig ng Lahing Pilipino

Maglaro, Mag-isip, at Matutuo.

Description

Katangian

  • Lilinangin sa seryeng ito ng Pintig ang kakayahan ng mga mag-aaral upang mapatatag at mapahusay ang kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa tulong ng brain- based approach. Isinaalang-alang sa seryeng ito ang pagtitipon ng mga araling tutugon sa pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, isyung pangkalikasan, at personal na pag-unlad ng mga mag-aaral