Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

 

Description

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino—Lilinangin ang pag- unawa ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng komunikasyon tungo sa makabuluhang pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, at paggamit ng wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino. 2 EDUCATING THE LEADERS OF TOMORROW KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO