Malikhaing Pagsulat

Malikhaing Pagsulat

Description

MALIKHAING PAGSULAT

Inihanda ang aklat upang malinang ang kasanayang praktikal at malikhain sa pagbasa at pagsulat; ipaunawa at talakayin ang mga pundamental na teknik sa pagsulat ng maikling kuwento, tula, at dula na ginamit ng mga kilalang manunulat ng nabanggit na mga anyo. Tulungan ang mga mag-aaral sa matalas na pagsusuri sa mga teknik sa pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating pampanitikan. Matutuhan ng mga mag-aaral ang pagsasanib ng inspirasyon at rebisyon at ang malalim na pagkaunawa sa mga anyo ng panitikan.